Customer support:220610258bosoboty@leguano.cz
Currency
EUR

Reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je kamenný obchod Prodávajícího: Bosoboty leguano, Wuchterlova 336/22, 160 00 Praha 6

Záruční lhůta je u nového zboží 24 měsíců. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Kupující oznámí reklamaci osobně, e-mailem nebo telefonicky. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny nebo doručit osobně. Balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, vyplněný reklamační formulář s podrobným popisem závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.      

Vzorový formulář je ke stažení zde: Zákaznický servis_reklamační formulář_2021

Další podrobnosti, týkající se reklamací najdete v článku 8. Obchodních podmínek.