Kontaktné informácie

Freebody s.r.o.
Wuchterlova 336/22
160 00 - Praha 6 Dejvice
Česká republika
IČO
035 14 226
IČ DPH
CZ03514226

CZ Česká spořitelna č. ú.: 4014456349/0800, 
IBAN CZ56 0800 0000 0040 1445 6349, 
BIC (SWIFT) GIBACZPX, 

EUR Česká spořitelna č. ú.: 1923574293/0800,
IBAN CZ62 0800 0000 0019 2357 4293,
BIC (SWIFT) GIBACZPX

 

Doba prevádzky

Pondelok - Štvrtok 10.00 - 18.00
Piatok 10.00 - 17.00
Sobota 10.00 - 14.00
Nevyhovuje Vám táto pracovná doba? Chcete mať obchod sami pre seba? Mimo pracovný čas Vám radi otvoríme po predchádzajúcej dohode.

Kontaktujte nás