Dodací podmínky

DODACÍ PODMÍNKY, CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při objednávce nad 1 111,- Kč je dopravné zdarma.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Bosoboty leguano, Wuchterlova 336/22, 160 00 Praha 6, pondělí–čtvrtek: 10-18 hodin, pátek 10-17 hodin, sobota 10-14 hodin. Aktuální pracovní doba je uvedena na http://www.leguano.cz/kontakt
  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
 • pro české zákazníky: CZ Česká spořitelna č. účtu: 4014456349/0800, 
  IBAN CZ56 0800 0000 0040 1445 6349, BIC (SWIFT) GIBACZPX, 
  pro slovenské zákazníky: EUR Česká spořitelna č. účtu: 1923574293/0800,
  IBAN CZ62 0800 0000 0019 2357 4293, BIC (SWIFT) GIBACZPX
 • vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • bezhotovostně platební kartou;

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu  také při objednávce pod 1 111,- Kč  náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

Sazebník doručení:

Dopravné a balné při objednávce nad 1111,- Kč: ZDARMA

Osobní odběr:                  ZDARMA

Doručení             Přepravce           Cena                  Dobírka

Poštovné            GLS                    100,- Kč                30,- Kč

Poštovné            Zásilkovna         80,- Kč                30,- Kč

Pokud si objednáte zboží v hodnotě 1 111,- Kč a více, doručení ani balení neúčtujeme.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.