Zákaznický servis - odstoupení od smlouvy

Obdrželi jste od nás barefoot obuv, se kterou nejste spokojeni? To je nám moc líto, ale vyjdeme Vám co nejvíce vstříc. Do 14 dnů od zakoupení můžete nenošené, čisté zboží v původním neporušeném obalu vrátit zpět do našeho eshopu nebo je vyměnit za jakékoliv jinou barefoot obuv. 

Odstoupení od smlouvy

Zákazník může odstoupit od smlouvy v případě, že nenastane jedna z možností, uvedených níže (Kdy nelze odstoupit od smlouvy). Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. 

Vzorový formulář je ke stažení zdeZákaznický_servis_odstoupení_od_smlouvy_2021

Jak postupovat při vrácení zboží

Vyplňte formulář Odstoupení od smlouvy, který je ke stažení výše. Formulář pak přiložte do originální a nepoškozené krabice s botami, které vracíte, zabalte a vše společně buď osobně doručte nebo pošlete na adresu naší prodejny (bosoboty leguano, Wuchterlova 336/22, 160 00, Praha 6). Boty můžete poslat poštou, kurýrem nebo přes zásilkovnu (v tom případě pošlete na adresu Dejvická drogerie, Praha 6). 

Kdy nelze odstoupit od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • v případě zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • v případě zboží, které kupující vyzkoušel na bosou nohu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  • v případě zboží, které po vyzkoušení kupujícím jeví známky užívání
  • v případě, že prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Další podrobnosti, týkající se odstoupení od smlouvy najdete v článku 5. Obchodních podmínek.